Categorie: economie

MOED! dankt Provincie Oost-Vlaanderen

Iedere inwoner in Herdersem weet ondertussen dat MOED! de grondstenen kreeg door middel van de participatiesessie in samenwerking met de Provincie Oost Vlaanderen. Onlangs ontvingen jullie een hippe draagtas en ondernemersoverzicht in jullie bus of aan jullie deur. Ondanks de gedrevenheid van onze ondernemers was dit niet mogelijk met de steun van de provincie! Een extra dankwoord is hier meer dan anders op zijn plaats.
Geniet ten volle van jullie draagtas en veel leesgenot!

MOED! gaat van start in Herdersem

In Herdersem werd MOED boven de doopvont gehouden. MOED staat voor Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp en is een gloednieuwe vereniging voor lokale ondernemers.

Met meer dan 70 geïnteresseerden kijkt voorzitter Steven De Wolf terug op een geslaagde eerste editie. “MOED (Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp) kent zijn oorsprong vanuit het ‘Service Design Traject’. In september ’19 besloot de provincie Oost-Vlaanderen om enkele gemeenten opnieuw economisch leefbaar te maken. Voor schepen Katrien Beulens en de stad Aalst was Herdersem toen een logische keuze, omdat het dorp kampte met afnemende horeca en ondernemers die door de wegenwerken al dan niet dachten om er de stekker uit te trekken”, vertelt Steven De Wolf.

 

Ondernemend Herdersem

Uit deze participatiesessies werd vooral bevraagd waarom ondernemers en inwoners graag in Herdersem woonden en waarom ook niet. “Waar de Meiviskoppen uitblinken in natuur, kermis en het verenigingsleven, werden de wegenwerken, het doorgaand vrachtverkeer en minimale contacten tussen de ondernemers als negatieve zaken naar voor gebracht”, zegt Steven. “Helaas kwamen een aantal negatieve punten aan het licht die moeilijk op te lossen zijn – zoals Herdersem doorrijdorp – of op termijn zichzelf oplossen – zoals de wegenwerken. Wel is gebleken dat Herdersem nood had aan een ondernemersvereniging zoals de collega’s van de Faluintjes ZWAM in Meldert. Tijdens het slotmoment werd beslist om meteen een aansluitende vergadering op te zetten voor en door de aanwezige ondernemers.”

 

Afterwork

“Met MOED! worden we een gezamenlijk aanspreekpunt voor de stad Aalst. We willen ondersteunend en informatief zijn en de visibiliteit van de ondernemer verhogen bij de inwoners van Herdersem. Hiervoor kunnen we rekenen op de steun en begeleiding van de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Steven De Wolf.

De eerstvolgende activiteit van MOED vindt plaats op vrijdag 13 maart met een afterwork in het nieuwe café Den Harding.

 

Slotverslag participatiesessie

Beste Ondernemer en/of inwoner van Herdersem,

Jullie kunnen hier het verslag van de eerste en tweede sessie terugvinden.

Wees vrij om hiervan nota te nemen en/of verder te verspreiden.

Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie deelname aan de sessies.

Het was een leerrijk traject!

Veel succes met de oprichting van de dekenij(MOED!) en alvast mijn beste wensen voor 2020.

Met vriendelijke groeten,

Fieremans Pieter-Jan
Beleidsmedewerker Lokale economie

Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Locale economie en leefbaarheid voor Herdersem

Beste inwoner en/of ondernemer van Herdersem,

Wij willen u uitnodigen voor de tweede inspiratiesessie in verband met de lokale economie en leefbaarheid van Herdersem.

Tijdens de eerste participatiesessie hebben we samen nagedacht over de problemen, uitdagingen en opportuniteiten van de deelgemeente. Het resultaat van deze sessie kan u hier terugvinden.

De tweede participatiesessie zal in het teken staan van de Hoe kunnen we-uitdaging en bouwt verder op de eerste sessie.

Om dit alles tot een goed einde te brengen, worden we opnieuw begeleid door Knight Moves. En zal er ook iemand deelnemen van het bestuur van Aalst.

Zij zullen samen met ons meedenken over de hoe kunnen we-uitdaging.

De tweede sessie zal opnieuw doorgaan in de parochiezaal van Herdersem op 27 november van 18u30 tot 21u30 .

Gelieve jullie deelname te bevestigen via deze link: https://forms.gle/WvwW9rWd5SQJkGjg9

Hopelijk tot binnenkort! Zowel inwoners als ondernemers zijn meer dan welkom!