Categorie: Dorpsraad

Reuzen van Herdersem

Herdersem heeft officieel slechts 2 reuzen: BENEDIKT (°1966) en zijn echtgenote FALLE (°1984). Aan deze reuzen is natuurlijk een verhaal verbonden, het zijn Herdersemse figuren. Informatie rond Benedictus Moeyersoon en zijn echtgenote Valentine Beeckman, naar wie de reuzen zijn gemaakt vinden jullie hieronder terug. (verschenen in tijdschrift De Faluintjes jg. 9 nr. 4, oktober 1996)

De derde reus LOUIS is in feite een figuur die gemaakt werd in 2005 als eerbetoon aan LOUIS LOCKEFEER, medestichter en tot dan ook voorzitter van de plaatselijke DORPSRAAD (die sinds 1 januari 1977 na de fusie van de gemeenten in Herdersem zeer actief was en nog steeds is!). Elk jaar organiseert de Dorpsraad o.a. een Sint-Antoniusstoet, waaraan bijna alle wijkcomités en buurtgenootschappen participeren en waarin de reuzen, naast de aloude Sint-Antoniusgilde, ook een belangrijke rol spelen natuurlijk.

Zo waren er ook de ‘Hardingheimers’, een gezelschap ontstaan rond de wijk ‘Harding’ (momenteel ontbonden en niet meer actief), die elk jaar rond een bepaald thema in de stoet mee stapten met een praalwagen en de nodige enscenering daarbij. In 2005 hadden ze dit eerbetoon aan afscheidnemend voorzitter Lockefeer gekozen als thema voor hun optreden in de stoet: “Een verdienstelijk Herdersemnaar wordt feestelijk ingehaald door de Dorpsraad – Reus Louis’ “(zo stond te lezen op hun aankondigingsplaat in de stoet, gevolgd door een gelegenheidsfanfare met muziek. Het is dus eerder een ‘gelegenheidskop’ zoals bv. ook grote figuren en koppen bestaan van Sint-Antonius, of andere dorpsfiguren. De reus is ook nooit officieel gedoopt, er is geen peter en meter aangeduid, er zijn geen dragers, etc……

Huidige toestand: momenteel is er enkel nog de kop. Van de rest is niets meer overgebleven….  Deze kop bevindt zich in de oude sacristie van de oude kerk (geklasseerd monument) op het oud-kerkhof langs de Alfons De Cockstraat in Herdersem.

 

Sint-Antonius fotozoektocht

Maak kans op de Gouden Pens 2021 en bevestig je deelname (met je bubbel) aan de fotozoektocht / wandeling op zaterdag 16 of  zondag 17 januari.

Start / aankomst:     Clubhuis “De Meiviskoppen” – Hardingplein

Inschrijving:              dorpsraad.herdersem@gmail.com

Deelname                 GRATIS

Afstand:                     +/- 7 km

Noodzakelijke informatie:  INFORMATIE FOTOZOEKTOCHT & FOTO’S ZOEKTOCHT

 

GELIEVE OP ELK OGENBLIK DE GELDENDE CORONAMATREGELEN STRIKT NA TE LEVEN!

 

SOEP MET BABBELKES!

Eén van de taken van de Herdersemse Dorpsraad is de inwoners van ons prachtig dorp verbinden.  Vandaar ook dat de Dorpsraad dit nieuwe project ten volle ondersteunt.  Na de “‘droeve kermis” en de steun aan de bouw van de nieuwe sportkantine, de world clean-up day is dit het volgende project waaraan de Dorpsraad zijn steun verleent in deze moeilijke tijd.  Wees ervan overtuigd dat we dit samen te boven komen!

Een warme buurt, een warme babbel en een luisterend oor zijn onmisbare elementen voor een goede geestelijke gezondheid. Met steun van Logo Dender heeft het LDC De Dendervallei een 2de buurtproject uitgewerkt …

SOEP MET BABBELKES !

Het concept is eenvoudig : De buren van verschillende straten in de buurt van het LDC De Dendervallei worden tijdens de maand oktober persoonlijk uitgenodigd om elkaar, op een corona – veilige manier, te ontmoeten, een babbeltje te slaan en een kop warme soep te drinken! Aan de buurtbewoners van het Lokaal Dienstencentrum De Dendervallei : Hou jullie brievenbus alvast in de gaten !

Uitslag gratis tombola steunkaarten Dorpsraad tgv Sint Antoniuskermis Herdersem

Beste,

Sint-Antoniuskermis 2019 was er eentje om op te schrijven ! Dankzij de steun van velen slaagt de Dorpsraad erin om onze kermis op niveau te houden en als het budget het toelaat,  zelfs te verbeteren.

Heb jij een van volgende nrs. op jouw steunkaart vermeld staan ?

1ste prijs: 649

2de prijs: 27

3de prijs: 901

neem dan aub contact op met de voorzitter van de Dorpsraad nl. Alex Van den Bremt op nr. 0476 45 43 85.

 

JAARVERGADERING DORPSRAAD MET ALLE HERDERSEMSE VERENIGINGEN

Jaarvergadering Dorpsraad samen met alle Herdersemse verenigingen
Datum: zondag 9 december om 10u
Locatie: Parochiaal Centrum, Grote Baan 214 te Herdersem
Agenda:
– Korte evaluatie 2018
– Kerststallentocht
– St-Antoniuskermis 2019
– Septemberkermis 2019; met nieuw initiatief ten voordele van alle actieve verenigingen
Een tas soep vanwege de Dorpsraad voor de aanwezigen.
– Rondvraag, uw bekommernissen, uw projecten, ….
Teneinde met niet te veel soep over te zitten, graag een seintje met bevestiging van het aantal aanwezigen.
Grt
Alex
Voorzitter Dorpsraad
0476/45 43 85

Verkiezing Beste Buur van Herdersem komt eraan…en nieuwe inwoners worden uitgenodigd op kermisreceptie.

Op 14 Oktober 2018 gaat de burger terug naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen maar….
Herdersem zou Herdersem niet zijn mochten ze niet eerder verkiezingen organiseren.
Wat staat er te gebeuren ? In de loop van de maanden Juni – Juli en Augustus gaan de inwoners van het Meiviskoppendorp in hun buurt op zoek naar ‘de beste buur’.

Dit is iemand die zich dienstbaar maakt voor de buurt, steeds een helpende hand of een luisterend oor biedt. Kortom iemand die jij als buur graag zou hebben.

Meer nieuws volgt later aangezien De Dorpsraad met deze actie deelneemt aan ‘Buurten in je buurt’ van de Koning Boudewijn stichting. Hopelijk weten we eind deze maand of ons initiatief de nodige steun zal ontvangen.

Hou alvast je brievenbus en de sociale media in de gaten.

Tombola Steunkaarten Sint-Antoniuskermis 2018

Uw deelname en steun aan Sint-Antonius Kermis heeft er alweer voor gezorgd dat dit dorpsgebeuren een waar feest geworden is, waarvoor onze welgemeende dank. Tevens wensen wij alle wijk-, jeugd-, sport-, culturele-, familie- en religieuze verenigingen te danken voor hun inbreng tijdens deze 4-daagse.

Hopelijk zal de inbreng van vele vrijwilligers er voor zorgen dat Sint-Antonius ons tijdens 2018 zal beschermen tegen al te groot tegenspoed.

Wat betreft de Dorpsraad-tombola. Hebt u één van volgende nummers op uw aangekochte steunkaart, naam dan contact op met Alex Van Den Bremt, GSM 0476-454385.

1ste prijs: nr. 623
2de prijs: nr. 326
3de prijs: nr 1501

Met dank voor uw steun,
De Dorpsraad