De rioleringswerken in de Henri Moensstraat zijn uitgevoerd. Op de Grote Baan in Herdersem vinden momenteel de nutsleidingswerken plaats. Om de waterleiding te koppelen ter hoogte van het kruispunt met de Alfons De Cockstraat, wordt van 23 tot 28 juni éénrichtingsverkeer ingesteld van de Alfons De Cockstraat richting Grote Baan. Verkeer richting Gijzegem moet dan tijdelijk omrijden via de Aartstraat. Plaatselijk verkeer in de Alfons De Cockstraat is wel nog mogelijk in beide richtingen.

Planning fase 1

 1. Half juni – half september 2018: Op 18 juni starten de rioleringswerken in de Alfons De Cockstraat en het aanpalend stuk van de Hof Ter Hammestraat. Deze zullen voltooid zijn tegen het bouwverlof (half juli ’18). Er wordt een steenslagfundering geplaatst zodat de rijweg toegankelijk is tijdens het verlof. Het einde van de werken in deze straat is voorzien tegen half september ’18. De omleiding vind je hier.
 2. Begin augustus – half november 2018: In augustus starten de werken in  de Grote Baan tussen Herdersem-Dorp en Koekeroel. De rijweg wordt hier heraangelegd vanaf half september. Einde der werken is voorzien begin november ’18. Eind augustus wordt ook gestart in de Grote Baan tussen Herdersem-Dorp en huisnummer 237: Hier wordt de rijweg heraangelegd vanaf begin oktober ’18. Einde der werken is voorzien rond half november ’18. De omleiding vind je hier.
 3. Half november 2018 – eind maart 2019: Grote Baan tussen Middenweg en Koekeroel: begin werken half november ’18. Heraanleg rijweg vanaf half februari ’18. Einde der werken is voorzien eind maart ’19. De omleiding vind je hier.

Planning fase 2

 1. Start vanaf begin april 2019.
 2. Grondinnames nog te verwezenlijken.
 3. Details van de planning volgen op een later moment.

 Aanvullende werken

 1. In de Koekeroel worden fietssuggestiestroken aangelegd.
 2. In het deel van de  Alfons De Cockstraat dat niet wordt heraangelegd, worden de voetpaden vernieuwd.
 3. Op het kruispunt Grote Baan en Wijngaardveld wordt een rotonde aangelegd.

Praktisch tijdens de werken

 1. Ilva zal Afval-verzamelpunten installeren, deze zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het logo van ILVA.

Contact

 1. Werftoezichter Stad Aalst: Gust De Block – 0478 78 01 32 – gust.deblock@aalst.be
 2. Werftoezichter Aclagro: Willy Van Laere – 0491 90 47 73 – willy.vanlaere@aclagro.be