Nieuws

Tombola Steunkaarten Sint-Antoniuskermis 2018

Uw deelname en steun aan Sint-Antonius Kermis heeft er alweer voor gezorgd dat dit dorpsgebeuren een waar feest geworden is, waarvoor onze welgemeende dank. Tevens wensen wij alle wijk-, jeugd-, sport-, culturele-, familie- en religieuze verenigingen te danken voor hun inbreng tijdens deze 4-daagse.

Hopelijk zal de inbreng van vele vrijwilligers er voor zorgen dat Sint-Antonius ons tijdens 2018 zal beschermen tegen al te groot tegenspoed.

Wat betreft de Dorpsraad-tombola. Hebt u één van volgende nummers op uw aangekochte steunkaart, naam dan contact op met Alex Van Den Bremt, GSM 0476-454385.

1ste prijs: nr. 623
2de prijs: nr. 326
3de prijs: nr 1501

Met dank voor uw steun,
De Dorpsraad

Faillissement De Kletser bezorgt verenigingen slapeloze nachten

Café en zaal De Kletser in Herdersem is failliet: een ramp voor de Herdersemnaren die er over twee weken Sint-Antoniuskermis zouden vieren. Ook veel verenigingen hadden er hun lokaal. “Dit bezorgt ons slapeloze nachten”, klinkt het ontdaan bij de dorpsraad.
De uitbaters van café en zaal De Kletser aan de Grote Baan in Herdersem legden op 28 december de boeken neer. De dorpsraad wist meteen hoe laat het was: vijf na twaalf, want tussen 19 en 22 januari zou een groot deel van de festiviteiten van de Sint-Antoniuskermis daar plaatsvinden.

De Kletser was vroeger een goed draaiende herberg, met toptijden in de jaren negentig en 2000, maar sinds het rookverbod ging het net zoals in vele cafés achteruit. “Vroeger werd in Herdersem Sint-Antonius opgeroepen om hem te danken dat de pest verdween”, zegt Ronny De Wolf, ondervoorzitter van de dorpsraad. “Nu zitten we met een andere pest, dat onze cafés verdwijnen. Zangers en zangeressen zijn al maanden aan het oefenen om tijdens de kermis op te treden in De Kletser, en dat dreigde nu in het water te vallen.”

Noodoplossing

Samen met schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (SD&P) bemiddelde de dorpsraad bij AB Inbev, die het café en de zaal huurt van de eigenaar. Hun vraag om nog vier dagen open te mogen blijven om de kermis te redden, werd echter afgewezen. In relatief korte tijd kwamen ze tot een noodoplossing en verplaatsten ze een deel van de activiteiten naar het overbevraagde parochiaal centrum. De kalender werd grondig door elkaar geschud. “Na veel slapeloze nachten hebben we besloten om het dorpsbal een dag vroeger te houden in het parochiaal centrum in plaats van De Kletser”, zegt De Wolf. “Ook de dansnamiddag voor 55-plussers verhuist naar het parochiaal centrum.”

De kaatsclub ziet zijn eetfestijn, dat het broodnodig heeft om activiteiten te organiseren, in rook opgaan. “Dit is een kleine ramp voor onze club”, zegt Eddy Boulonne van kaatsclub SV Herdersem. “Het parochiaal centrum is altijd bezet. We zoeken nu een zaal waar we in maart ons eetfestijn kunnen doen. Herdersem verliest zijn trefpunt tijdens de kermis en de verenigingen hun lokaal”, zegt hij.

Dorp zonder café

De Sint-Antoniuskermis is nu gered, maar wat met volgend jaar? “We zouden toch graag een degelijke locatie hebben om onze festiviteiten te organiseren”, zegt De Wolf. “Herdersem leeft en is een stukje van groot-Aalst. In Aalst heeft men wel de voorzieningen, maar wij zijn hier een beetje stiefmoederlijk behandeld. Ons dorp dreigt zelfs ook zonder cafés te vallen, want Den Engel is gesloten, de uitbaters van café ‘t Korfken stoppen ermee eind oktober dit jaar en café De Wimpel staat over te nemen.”